Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama


YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA ROBOTU
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin % 40’ı esas alınır.” hükmü uyarınca Harcırah Kanununa göre Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama robotu.

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama hakkında bilgi, kullanma talimatı ve video için tıklayınız.